Zásady ochrany osobních údajů

1. Fyzická osoba Renata Kološová se sídlem na adrese Lubina 639, 74221 Kopřivnice, IČ 04985222, zapsaná v Živnostenském rejstříku Městského úřadu Kopřivnice dne 11.4.2016, jakožto Správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dříve i dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • adresa a dodací adresa,
  • jméno firmy, sídlo, IČ a DIČ v případě firemních zákazníků.

 

2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon, dodací a fakturační adresu je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz a vyřízení vaší objednávky. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Dále osobní údaje budou správcem osobních údajů zpracovávány za účelem zařazení do databáze pro zaslání obchodního sdělení, které je podle čl. 6 odstr. 1 písm. f) GDPR oprávněným zájmem správce.

 

3. Souhlas pro zpracování osobních údajů udělujete na dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu); po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li údaje zpracovány na základě souhlasu nebo pokud tuto dobu neprodloužíte. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro ně mohou zpracovávat i následující zpracovatelé:

  • společnost poskytující správci osobních údajů marketingové služby;
  • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
  • poskytovatel softwaru, hostingu, cloudových služeb,
  • osoby a společnosti podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě řádně uzavřené zpracovatelské smlouvy,
  • případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do zemí mimo EU.

 

5. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu na renata.kolosova@gmail.com nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

7. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, e-mailem nebo telefonickou objednávkou potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte vyplněním internetového formuláře pro sběr e-mailů za účelem zasílání newsletteru. Vyplněním formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

9. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2022ž